Radca prawny

Prowadzimy biuro reklamy magazynu „Radca Prawny” wydawanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Magazyn co miesiąc trafia imiennie  do każdego radcy prawnego w Polsce w ramach bezpłatnej  prenumeraty. „Radca Prawny” to miesięcznik life-stylowy poświęcony szeroko pojętej tematyce prawnej, który czytany jest także przez adwokatów, sędziów, notariuszy i pozostałe osoby pracujące w kancelariach prawnych oraz działach prawnych korporacji.

Obecnie nakład wynosi 43 000: 33 000 w wersji papierowej i 10 000 w wersji  elektronicznej dla aplikantów i jest kontrolowany przez ZKDP.

Jeśli chcą Państwo dotrzeć do prestiżowej i zamkniętej grupy jaką są prawnicy „Radca Prawny” daje ku temu wyjątkową okazję.

Kontakt:
Natalia Mituniewicz
natalia.mituniewicz@scg.net.pl
00 48 22 254 13 60