Audyt

Jeśli Firma ma dobrze funkcjonować trzeba wiedzieć jaka jest naprawdę jej kondycja:  co jej dolega,  gdzie są ogniska zapalne i słabe punkty. Czy poddają Państwo dogłębnej analizie swoje Firmy, żywe organizmy, składające się z wielu elementów, które, tak naprawdę dopiero razem tworzą jej kompetencje i wizerunek? Nie? Szkoda, bo naprawdę warto.

Audyt jest badaniem, które przeprowadza niezależny profesjonalny audytor z zewnątrz - dzięki temu otrzymuje się  obiektywne spojrzenie na swoją Firmę. Analizie poddawane są: struktura, pracownicy, sposób funkcjonowania, komunikacja  i zarządzania. Badanie opiera się na ankietach, wywiadach i analizie materiałów, a cały proces odbywa się w atmosferze poufności i anonimowości.

Co daje takie dogłębne prześwietlenie całej Firmy? Audyt jest przede wszystkim diagnozą zastanej sytuacji, ale jest także punktem wyjścia do podjęcia dalszych kroków. Pomaga nakreślić cele, wprowadzić niezbędne do rozwoju zmiany i co najważniejsze: obrać strategię na przyszłość. Audytor podzieli się szeregiem propozycji dotyczących kolejnych działań z zakresu zarządzania, PR, marketingu i podnoszenia kwalifikacji. Oraz wspólnie z Państwem przygotuje strategie działan na najbliższe lata.