Usługi

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze dotyczące wszystkich sfer zarządzania, w tym również  PR-u korporacyjnego, kontaktów z mediami i środowiskami opiniotwórczymi, PR wewnętrznego oraz relacji inwestorskich.

Usprawniamy komunikacje i system obiegu informacji  u Klientów, które są kluczowymi czynnikami decydującymi o przejrzystości  oraz bezpieczeństwie działań  firmy.

Wspieramy rozwój biznesu Klientów poprzez  optymalizację kosztów, co przekłada się na zwiększenie przychodów i poprawę rentowności  oraz większą  wydajność  i efektywność.

Budujemy  przewagę  konkurencyjną naszych Klientów.

Określamy założenia budżetowe, tworzymy długofalowe strategie rozwoju kancelarii,  pomagamy w rekrutacji, organizujemy eventy, szkolenia i treningi personalne.

Współpracujemy z Klientami z różnych branż, Kancelariami prawnymi z całej Polski, OIRP w całym kraju, oraz Mediami.

SCG jest Biurem Reklamy dla magazynu „Radca prawny” wydawanego przez KIRP.