Publikacje

  • 28/05/2015 - ukazał się na rynku Raport magazynu FORBES "Podatki manadżera", który SCG współtworzyło z Redakcją

  • 26/06/2014 – ukazał się Raport prawny magazynu FORBES "Prawo dla przedsiębiorcy", który SCG współtworzyło z Redakcją. W Raporcie ukazał się artykuł Doroty Hołubiec pt.: "Prawnik XXI wieku"

  • download file

    27/03/2014 – ukazał się raport podatkowy "Podatki przedsiębiorcy", który SCG współtworzyło wraz z Redakcją Forbes Polska. W Raporcie opublikowano artykuł Doroty Hołubiec pt.: „Szewc czasami bez butów chodzi…”.